Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
 • Prof. Piotr Wiland <br> dr n. med. Ewa Morgiel

  Prof. Piotr Wiland
  dr n. med. Ewa Morgiel

  Inhibitory JAK spojrzenie w przyszłość farmakoterapii chorób reumatycznych • Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Patomechanizm zapalny w rzs z uwzględnieniem punktu uchwytu leków biologicznych i leków syntetycznych celowanych

 • dr Patryk Woytala

  dr Patryk Woytala

  Autoimmunologiczna choroba ucha wewnętrznegoOprac. dr n. med. Beata NOWAK

 

 

I. Neutropenia u chorych na toczeń rumieniowaty układowy

W poszukiwaniu czynników predysponujących do rozwoju neutropenii Martinez-Banos i wsp. przeanalizowali historie choroby 98 chorych na toczeń rumieniowaty układowy (spośród których u 33 stwierdzono neutropenię) oraz 65 dobranych demograficznie osób stanowiących grupę kontrolną. Stwierdzili oni, że ryzyko rozwoju neutropenii jest związane z przyjmowaniem leków immunosupresyjnych w połączeniu z innymi lekami potencjalnie mielotoksycznymi. Poza tym za czynniki ryzyka uznali oni trombocytopenię w wywiadzie oraz zajęcie ośrodkowego układu nerwowego. Neutropenia nie wpływała na śmiertelność w obu grupach.

Rheumatology 2006, Feb 16

 

 

II. Skuteczność preparatów glukozaminy i siarczanu chondroityny

Wyniki badania GAIT potwierdzają wcześniejsze obserwacje, że preparaty siarczanu chondroityny i glukozaminy są nieznacznie bardziej skuteczne w leczeniu chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów niż placebo. Dokładniejsza analiza wyników pozwoliła stwierdzić, że chorzy o nasileniu bólu od średniego do dużego odczuwają znacznie większą poprawę niż chorzy o niewielkim nasileniu dolegliwości bólowych.

 

Do badania włączono 1583 pacjentów, którzy zostali zrandomizowani do trzech grup: grupa I otrzymywała 1500 mg glukozaminy dziennie, II – 1200 mg siarczanu chondroityny dziennie, a grupa III – placebo. Poza tym wszyscy pacjenci otrzymywali celekoksyb w dawce 200 mg dziennie.

 

Do oceny skuteczności terapii badacze posługiwali się wskaźnikiem WOMAC. Poza skutecznością glukozaminy i siarczanu chondroityny u chorych z średnim i bardzo nasilonym bólem stawów potwierdziło ono również dużą skuteczność celekoksybu w terapii przeciwbólowej u chorych z chorobą zwyrodnieniową kolan.

Future Rheumatol 2006; 1: 163

 

» Konferencje

 • IV Forum Reumatologiczne

  IV Forum Reumatologiczne

  IV Konferencja
  "Forum Reumatologiczne - 2019"

  Hotel Almond, ul. Toruńska 12

  28–29 czerwca 2019 r. Gdańsk

  » zobacz więcej
 • VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  "VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019"

  Toruń

  20–21 września 2019 roku

  » zobacz więcej

» Współpraca

The Journal of Rheumatology

The Journal of Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Clinical Rheumatology

International Journal of Clinical Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Rheumatic Diseases

International Journal of Rheumatic Diseases
» zobacz więcej
Opinie ekspertów | Temat miesiąca | Wykłady | Numer bieżący | Konsultacje w reumatologii | Numery archiwalne | Redakcja | Prenumerata | Czytelnia | Praktyka lekarska | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne