Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
 • Prof. Piotr Wiland <br> dr n. med. Ewa Morgiel

  Prof. Piotr Wiland
  dr n. med. Ewa Morgiel

  Inhibitory JAK spojrzenie w przyszłość farmakoterapii chorób reumatycznych • Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Patomechanizm zapalny w rzs z uwzględnieniem punktu uchwytu leków biologicznych i leków syntetycznych celowanych

 • dr Patryk Woytala

  dr Patryk Woytala

  Autoimmunologiczna choroba ucha wewnętrznegoOprac. dr n. med. Beata NOWAK

 

 

I. Glomerulopatie w ZZSK

 

Glomerulopatie są jednym z powikłań zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK). Badacze z Tajwanu zaplanowali badanie oceniające częstość występowania poszczególnych nefropatii wśród chorych na ZZSK. Ocenili funkcję nerek u 266 chorych na ZZSK. U 4,5% pacjentów (11) stwierdzono nafropatię manifestującą się izolowaną hematurią, a u 1 chorego hematurią i proteinurią. Biopsja nerek wykonana u 7 chorych wykazała nefropatię IgA u 32 chorych, nefropatię śródmiąższową u 3 chorych i nefropatię IgM u 2 chorych.

 APLAR Journal of Rheumatology, December 2007.

 

 

II. Szczepienie przeciwko grypie a zaostrzenie zapalenia naczyń związanego z obecnością przeciwciał ANCA

Wcześniejsze doniesienia sugerowały związek nawrotu zapalenia naczyń ze szczepieniami przeciwko grypie. W celu weryfikacji tej hipotezy przeanalizowano retrospektywnie historie choroby 230 chorych na zapalenie naczyń związane z obecnością przeciwciał ANCA. Stwierdzono, że w grupie szczepionej przeciwko grypie ryzyko nawrotu choroby, liczone na 100 pacjentów, było niższe (3,4) niż w grupie chorych nieszczepionych (6,3). Również czas przeżycia bez nawrotu choroby był dłuższy w grupie szczepionej (5 lat) w porównaniu z grupą nieszczepioną (2 lata). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, ze szczepienie przeciwko grypie nie zwiększa ryzyka nawrotu zapalenia naczyń związanego z obecnością przeciwciał ANCA.

Nephrology Dialysis Transplantation 2008.

 

 

 

III. Rutozyd zmniejsza stężenie mediatorów zapalenia oraz nasilenie objawów zapalenia stawów

Podejrzewa się, ze zawarte w diecie flawonoidy odgrywają istotną rolę w pomocniczej terapii zapalenia stawów. Potencjalne przeciwzapalne działanie zawartego w diecie rutozydu skłoniło autorów artykułu do zaplanowania badania oceniającego immunomodulujące działanie tego związku. Przeprowadzono je na modelu zwierzęcym adjuwantowego zapalenia stawów oraz na hodowli makrofagów ludzkich. Rutozyd był dodawany do hodowli makrofagów w trakcie ich aktywacji. Podawano go także szczurom, u których wywołano adjuwantowe zapalenie stawów.

 

Stwierdzono, że rutozyd hamuje syntezę tlenku azotu, czynnika martwicy guza alfa oraz interleukiny 1 i 6 przez makrofagi. Natomiast na modelu zwierzęcym wykazano, że zmniejsza on nasilenie objawów zapalenia stawów.

Arthritis Research & Therapy 2008, 10:R19.

 

 

IV. Etanercept w terapii twardziny?

S.S. Koca i WSP. zaplanowali badanie na modelu zwierzęcym oceniające skuteczność etanerceptu i talidomidu w leczeniu twardziny indukowanej bleomycyną (BLM-IS).

 

Bleomycyna powoduje wzrost stężenia TGF-β1 w surowicy, tkankowego stężenia hydroksyproliny oraz ekspresji α-SMA, czego następstwem jest stwardnienie skóry. W badaniu nie wykazano wpływu talidomidu na powstawania twardziny. Natomiast etanercept obniżał stężenia TGF-β1, hydroksyproliny oraz ekspresję α-SMA. Na skutek podania etanerceptu dochodziło do zmniejszenia stwardnienia skóry i gromadzenia kolagenu w tkankach. Wyniki te dają nadzieję, ze leki hamujące aktywność TNFα- znajdą w przyszłości zastosowanie również w leczeniu chorych na twardzinę.

Rheumatology 2008

 

 

 

» Konferencje

 • IV Forum Reumatologiczne

  IV Forum Reumatologiczne

  IV Konferencja
  "Forum Reumatologiczne - 2019"

  Hotel Almond, ul. Toruńska 12

  28–29 czerwca 2019 r. Gdańsk

  » zobacz więcej
 • VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  "VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019"

  Toruń

  20–21 września 2019 roku

  » zobacz więcej

» Współpraca

The Journal of Rheumatology

The Journal of Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Clinical Rheumatology

International Journal of Clinical Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Rheumatic Diseases

International Journal of Rheumatic Diseases
» zobacz więcej
Opinie ekspertów | Temat miesiąca | Wykłady | Numer bieżący | Konsultacje w reumatologii | Numery archiwalne | Redakcja | Prenumerata | Czytelnia | Praktyka lekarska | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne