Zaloguj się | Załóż konto
Slide 1 jFlow Plus
 • Prof. Piotr Wiland <br> dr n. med. Ewa Morgiel

  Prof. Piotr Wiland
  dr n. med. Ewa Morgiel

  Inhibitory JAK spojrzenie w przyszłość farmakoterapii chorób reumatycznych • Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Prof. dr hab. Ewa Kontny

  Patomechanizm zapalny w rzs z uwzględnieniem punktu uchwytu leków biologicznych i leków syntetycznych celowanych

 • dr Patryk Woytala

  dr Patryk Woytala

  Autoimmunologiczna choroba ucha wewnętrznegoProf. dr hab. Jacek SZECHIŃSKI

Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UM we Wrocławiu

 

 

 

 

Toczeń rumieniowaty układowy.

Współczesna diagnostyka i terapia

 


SLE (systemic lupus erythematosus) jest przewlekłą, wielonarządową chorobą zapalną o podłożu autoimmunologicznym.

I. Podział chorób reumatycznych wg ACR na główne grupy chorób (zgodnie z ICD10) 

1. Układowe choroby tkanki łącznej.

2. Zapalenia naczyń i choroby towarzyszące.

3. Spondyloartropatie seronegatywne.

4. Zapalenia stawów związane z infekcją.

5. Zmiany reumatologiczne związane z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i hematologicznymi. 

6. Choroby kości i chrząstki.

 

7. Dziedziczne i wrodzone zaburzenia metaboliczne z obecnością objawów reumatycznych.

8. Pozastawowe i lokalne zmiany w narządzie ruchu.

9. Nowotwory i zmiany paranowotworowe.

10. Inne niesklasyfikowane choroby układu kostno-stawowego.

 

II. Układowe choroby tkanki łącznej 

1. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

2. Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS)

3. Toczeń rumieniowaty układowy

4. Zespół suchości (Sjögrena)

5. Twardzina układowa 

6. Zapalenie skórno-mięśniowe

7. Mieszana układowa choroba tkanki łącznej

8. Zapalenie wielochrząstkowe

9. Zespół Behçeta

10. Choroba Stilla

11. Polimialgia reumatyczna 

 III. Epidemiologia TRU

Predyspozycje genetyczne, znaczenie płci

 • Najważniejszym argumentem przemawiającym za genetycznym uwarunkowaniem TRU jest występowanie rodzinne.
 • U bliźniąt jednojajowych ryzyko wspólnego wystąpienia choroby wynosi 1 do 4, podczas gdy u dwujajowych tylko 2-5%, lecz wciąż jest znacznie wyższe aniżeli w populacji (0,1%).
 • Zapadalność na TRU wiąże się z obecnością niektórych antygenów zgodności tkankowej II klasy (DR2, DR3). Antygeny te obecne są u ponad 50% chorych.

 • Z TRU współistnieją genetyczne anomalie dopełniacza. Brak aleli C4A jest prawdopodobnie oddzielnym czynnikiem ryzyka. Istnieje powszechna opinia, że wiele genów ma współudział w podatności na TRU

IV. Rozpoznawanie TRU

 

 • Na toczeń najczęściej chorują kobiety między15. a 45. r. ż., czyli w okresie rozrodczym. W tym przedziale wiekowym stosunek zachorowalności kobiet do mężczyzn jest bardzo wysoki – 10:1 i większy. W dzieciństwie różnica ta maleje do połowy (5:1), natomiast po 50. r.ż. zachorowalność na t.r.u. ogólnie maleje (10% zachorowań) i zmniejszają się również różnice w zachorowalności kobiet w stosunku do mężczyzn (4:1).

 

 • W okresie ciąży występowanie ostrych rzutów choroby nie jest znacząco częstsze, natomiast poronienia i śmiertelność płodów sięga 20%. Wiąże się to głównie z obecnością przeciwciał antyfosfolipidowych, natomiast występowanie zespołu tocznia noworodków wiąże się ściśle z obecnością przeciwciał anty Ro i anty La (HLA DR2). Dotyczy to 1:20 kobiet z obecnością tych przeciwciał (5%). Przeciwciała przechodzą przez łożysko i są obecne u noworodka wraz z zupełnym wrodzonym blokiem serca, zmianami skórnymi, anemią hemolityczną, trombocytopenią i dysfunkcją wątroby.
 • W III trymestrze ciąży u kobiet z toczniem przebiegającym z zajęciem nerek należy różnicować przyczynę narastającego białkomoczu między progresją zmian toczniowych a stanem zwiastującym wystąpienie rzucawki (pre-eclampsia).

VI. Objawy kliniczne TRU

V. Zespół tocznia polekowego

 • Najczęściej w toczniu indukowanym lekami występuje gorączka. mialgia, artralgie, zapalenie opłucnej, natomiast tylko sporadycznie opisywane są zmiany nerkowe i neurologiczne.

 

VI. Objawy kliniczne TRU

VII. Leczenie

VIII. Leczenie eksperymentalne

„Przegląd Reumatologiczny” 2005, nr 2-3 (2-3), s. 6-7.

 

» Konferencje

 • IV Forum Reumatologiczne

  IV Forum Reumatologiczne

  IV Konferencja
  "Forum Reumatologiczne - 2019"

  Hotel Almond, ul. Toruńska 12

  28–29 czerwca 2019 r. Gdańsk

  » zobacz więcej
 • VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019

  "VII Krajowe Spotkania Reumatologiczne - 2019"

  Toruń

  20–21 września 2019 roku

  » zobacz więcej

» Współpraca

The Journal of Rheumatology

The Journal of Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Clinical Rheumatology

International Journal of Clinical Rheumatology
» zobacz więcej

International Journal of Rheumatic Diseases

International Journal of Rheumatic Diseases
» zobacz więcej
Opinie ekspertów | Temat miesiąca | Wykłady | Numer bieżący | Konsultacje w reumatologii | Numery archiwalne | Redakcja | Prenumerata | Czytelnia | Praktyka lekarska | Polityka prywatności | Polityka plików cookies | Księgarnia Górnicki Wydawnictwo Medyczne